Základná škola

Pomocou moderných vyučovacích metód a technológií úspešne pripravujeme žiakov na štúdium na všetkých typoch stredných škôl.

Viac

Gymnázium

Počas 8‑ročného a 4‑ročného štúdia zameraného na programovanie a informatiku pripravujeme študentov pod vedením kvalifikovaných vyučujúcich na vysokoškolské štúdium nielen technického zamerania.

Viac

Stredná odborná škola

Kombináciou teórie a praxe počas 3‑ročného pomaturitného štúdia zdokonaľujeme prijatých študentov v oblasti softvérového vývoja. Študenti absolvujú prax vo firmách zapojených v projekte a majú možnosť rýchlo sa zamestnať.

Viac
Dneperska

Dneperská