Základná škola

Pomocou moderných vyučovacích metód a technológií úspešne pripravujeme žiakov na štúdium na všetkých typoch stredných škôl.

Viac IT prípravka

Osemročné gymnázium

Počas 8‑ročného štúdia zameraného na programovanie a informatiku pripravujeme študentov pod vedením kvalifikovaných vyučujúcich na vysokoškolské štúdium nielen technického zamerania.

Viac

Stredná odborná škola

Kombináciou teórie a praxe počas 3‑ročného pomaturitného štúdia zdokonaľujeme prijatých študentov v oblasti softvérového vývoja. Absolventi majú garantované pracovné miesto v spoločnosti GlobalLogic Slovakia, s.r.o..

Viac
Dneperska

Dneperská